Informacje

 

Celem programu New Generation Service Exchange jest tworzenie atmosfery dobrej woli i międzynarodowego porozumienia w oparciu o nowe doświadczenie zawodowe zdobywane przez uczestników programu za granicą oraz poprzez czasowe zanurzenie ich w innej kulturze. Uczestnictwo w tym programie powinno się wiązać z udziałem w charytatywnych projektach rotariańskich.

Dzięki kontaktom Rotary International na całym świecie młodzi ludzie otrzymują możliwość:

 • budowania sieci podobnie myślących przyjaciół,
 • poznania samych siebie i własnych celów życiowych,
 • nabywania nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych w przyszłej karierze zawodowej,
 • poznawania innych kultur i zwyczajów,
 • udziału w realizacji projektów w krajach rozwijających się.

 

Program NGSE jest dostępny dla:

 • dorosłej młodzieży w wieku 18-30 lat,
 • absolwentów szkół średnich, którzy chcieliby sprawdzić, czy wybrany przyszły zawód jest tym wymarzonym,
 • studentów w trakcie nauki w szkołach wyższych,
 • osób chcących rozwijać umiejętności i doświadczenie w wybranym zawodzie,
 • ludziom pragnącym pomagać osobom mniej szczęśliwym niż oni sami.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wiek 18-30 lat,
 • ukończona szkoła średnia i rozpoczęte lub skończone studia wyższe,
 • gotowość zdobywania umiejętności i doświadczenia podczas niewynagradzanego szkolenia zawodowego zbliżonego do zdobytego wykształcenia,
 • otwartość i gotowość podporządkowanie się regułom programu NGSE oraz prawu i zwyczajom kraju, do którego się wyjeżdża,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Program ten jest poważnym, dobrze zaplanowanym pobytem zagranicznym, z gościną w minimum jednej, dobrze dobranej rodzinie, podczas którego uczestnik przechodzi w ciągu dnia szkolenie zawodowe odpowiednie do jego wykształcenia i wyrażonych wcześniej życzeń (bez wynagrodzenia za pracę). Wieczory i weekendy przeznacza się na turystykę, spotkania i zabawy z innymi ludźmi.

Uczestnik programu NGSE jest polskim ambasadorem dobrej woli i będzie mówił o Polsce i Rotary w różnych sytuacjach, na przykład podczas spotkań w klubach goszczących i organizacjach odpowiedzialnych za realizację programu. Po powrocie do kraju uczestnik, który podczas wyjazdu musi zdobyć gruntowną wiedzę, czym jest idea Rotary, będzie potrafił przedstawić na zebraniach klubowych owoce swoich doświadczeń oraz korzyści, jakie zdobył, uczestnicząc w tym programie.

 

 

Lista niezbędnych do wykonania czynności i zakupów przez uczestnika programu przed wyjazdem:

 1. Zakup biletów lotniczych i załatwienie formalności z tym związanych (np. wiza),
 2. Polisa ubezpieczeniowa,
 3. Powiadomienie rodziny goszczącej o datach przyjazdu i wyjazdu,
 4. Kieszonkowe oraz kwota na pokrycie innych kosztów, np. codziennego transportu,
 5. Przygotowanie kwestionariusza oceny swojego pobytu za granicą,
 6. Przygotowanie prezentacji o klubie sponsorującym i Polsce,
 7. Druk wizytówek.

 

Obowiązki klubu sponsorującego oraz dystryktalnego Komitetu NGSE:

 1. Przeszkolenie kandydata, przygotowanie do pełnienia roli ambasadora polskiej młodzieży i polskiego Rotary (klub),
 2. Przekazanie potwierdzonej aplikacji (strona 9) na szczebel dystryktu (klub),
 3. Znalezienie odpowiedniego dystryktu i klubu Rotary za granicą (Komitet),
 4. Podpisanie umowy o współpracy z zagranicznym dystryktem i utrzymywanie ścisłego kontaktu podczas pobytu uczestnika programu (Komitet).
 5. Rozliczenie uczestnika z obowiązkowego raportu końcowego (klub i Komitet).

 

Obowiązki zagranicznego klubu i dystryktu goszczącego:

 1. Zapewnienie pobytu u rodziny goszczącej, która zapewni spanie, jedzenie i opiekę, a także wprowadzenie w lokalne wydarzenia kulturalne i wypełnienie czasu wolnego,
 2. Zorganizowanie szkolenia zawodowego w lokalnych firmach lub instytucjach zgodnie z oczekiwaniami uczestnika zawartymi w aplikacji oraz zapewnienie kontaktów z lokalnymi klubami Rotary
 3. Pomoc w rozwiązywaniu wszelkich praktycznych problemów, jak transport, zwiedzanie, etc.