Obowiązki

Obowiązki klubu Rotary wobec ucznia przyjeżdżającego:

 • Wysyłający klub Rotary ma obowiązek przyjęcia na okres roku szkolnego ucznia z zagranicy na miejsce wysłanego przez siebie ucznia z Polski, według wskazania KWM.
 • Oficer klubowy YEP musi dopilnować, aby Guarantee Form studenta przyjeżdżającego do nas (inbound student) zostały jak najszybciej podpisane przez Klub niezwłocznie po otrzymaniu, a następnie odesłane pod właściwy adres (do Korespondenta Strefowego lub do biura KWM).
 • Klub zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie u 2 – 4 rodzin w czasie pobytu.
 • Klub organizuje i finansuje naukę języka polskiego dla uczniów przyjeżdżających w przeciągu roku szkolnego (w okresie wrzesień – marzec). Inauguracyjny  kurs języka polskiego organizuje KWM w trzeciej dekadzie sierpnia każdego roku dla wszystkich przyjeżdżających studentów.
 • Klub wypłaca kieszonkowe w wysokości 200,- złotych miesięcznie, z kwoty uprzednio wpłaconej przez rodziców uczniów wyjeżdżających (istnieje, oczywiście, możliwość fundowania stypendium przez klub, który weźmie ten koszt na siebie). Kardynalną powinnością klubu jest dopilnowanie, aby student wymiany nabył umiejętność posługiwania się językiem polskim w stopniu komunikatywnym.
 • Klub zapewnia uczniowi szkołę wg możliwości lokalnych i zainteresowań ucznia opisanych w Application Form.
 • Uczeń musi mieć warunki do uczestnictwa w życiu goszczącego go klubu Rotary, brać obowiązkowo udział w imprezach organizowanych przez KWM, wydarzeniach lokalnych i życiu miejscowej społeczności.
 • Klub wyznacza każdemu przyjeżdżającemu uczniowi opiekuna (counselor), który nie powinien opiekować się więcej niż dwoma studentami. Dodatkowo, dziewczynami powinna opiekować się kobieta, a chłopcami – mężczyźni. Counselor nie musi być Rotarianinem, ale nie może być członkiem rodziny goszczącej.
 • Ze względu na wyżej wymienione obciążenia organizacyjne na klubie przyjmującym (host Rotary Club) spoczywa ogromna odpowiedzialność.

W żadnym wypadku wymiana nie może być tylko sprawą rodziny wysyłającej swoje dziecko.

Te same obowiązki mają zagraniczne kluby Rotary, do których my wysyłamy nasze dzieci.

 • Klub może też przyjąć młodych ludzi z innych krajów, nie wysyłając swoich dzieci. Wiele klubów na całym świecie robi to dla samej chęci uczestniczenia w międzynarodowym życiu Rotary. Stad też zdarza się czasami, że i nasza młodzież wyjeżdża, a my nie przyjmujemy nikogo w danym roku w zamian (tzw. „one way exchange”), ale zdarza się też, że to my gościmy tych, którzy gościną nie są nam w stanie się zrewanżować.

 

Obowiązki uczestnika wyjeżdżającego i jego rodziny

 • Po zaakceptowaniu przez zagraniczny klub Rotary kandydat powinien bezzwłocznie rozpocząć korespondencję z klubem, a także z pierwszą rodziną goszczącą.
 • Koszty związane z paszportem, obowiązkowym ubezpieczeniem,  wizą i transportem do wybranego kraju oraz powrotem są pokrywane przez rodziców kandydata.
 • Bilet lotniczy musi być ważny przez 1 rok i posiadać otwartą datę powrotu lub przynajmniej możliwość zmiany tej daty. Przelot powinien przebiegać według trasy umówionej przez rodziców uczestnika i dystrykt goszczący. Ponadplanowe postoje w miejscach na trasie nie powinny mieć miejsca.
 • Każdy uczestnik musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne ważne przez cały okres pobytu.
 • Mile widziana jest przynajmniej podstawowa znajomość języka obowiązującego w kraju wybranym przez kandydata. Podczas pobytu za granicą uczestnik programu powinien dostosować się do panujących tam obyczajów i kultury.
 • Klub goszczący jest odpowiedzialny za pobyt uczestnika wymiany w danym kraju. W razie pojawienia się problemów należy zwrócić się o pomoc do swojego opiekuna z ramienia klubu goszczącego, szkoły, bądź do odpowiednich osób z Dystryktu.
 • Uczestnik wymiany staje się częścią rodziny goszczącej i powinien dołożyć wszelkich starań, by dostosować się do panujących tam zasad i czynnie uczestniczyć w życiu rodziny, również wypełniając obowiązki domownika w swoim wieku.
 • W większości krajów uczestnicy wymiany muszą mieć ze sobą kwotę ok. 500,- USD, która powinna być zdeponowana u skarbnika klubu goszczącego. Jest to wymagany fundusz „na czarną godzinę” i nie może być wykorzystywany do zakupów bieżących.
 • Miesięczne kieszonkowe jest wypłacane przez klub goszczący z przeznaczeniem na codzienne wydatki.
 • Uczestnik programu wymiany musi regularnie uczęszczać do szkoły, którą wybiera klub goszczący. Absencja w szkole jest podstawą do natychmiastowego wydalenia z programu wymiany. Jest zasadą, że nikt nie będzie się domagał innego typu szkoły niż określony przez klub.
 • Uczestnik wymiany jest zobowiązany do przestrzegania prawa kraju, w którym przebywa. W przypadku łamania prawa należy się spodziewać odpowiednich konsekwencji karnych określonych przez kodeks prawny danego kraju.
 • W czasie trwania programu wymiany młodzieżowej zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek pojazdów silnikowych. Ta zasada stosuje się również do łodzi motorowych, skuterów śnieżnych i wodnych, motorowerów, traktorów oraz wszelkich innych pojazdów mechanicznych.
 • Zabronione jest używania jakichkolwiek narkotyków, czy środków psychoaktywnych, pod jakąkolwiek postacią.
 • Spożywanie alkoholu jest zabronione, chyba że alkohol jest oferowany i spożywany pod opieką rodziny goszczącej lub na innych imprezach rotariańskich w towarzystwie Rotarian.
 • Palenie tytoniu jest zabronione. Uczestnik naruszający ten zakaz naraża się na odesłanie do kraju.
 • Uczestnik powinien unikać bliskich związków uczuciowych. Takie związki najczęściej nie pozwalają na poznawanie innych aspektów życia i utrudniają nawiązywanie nowych przyjaźni.
 • Podczas wymiany uczestnik może podróżować w towarzystwie Rotarian, swojej rodziny goszczącej lub brać udział w oficjalnych wycieczkach szkolnych. W każdym innym przypadku na podróżowanie potrzebna jest zgoda goszczącego klubu i rodziny goszczącej, klubu sponsorującego i rodziców uczestnika.
 • Uczestnik może być zobowiązany do brania udziału w spotkaniach i imprezach rotariańskich.
 • Uczestnik musi wrócić do kraju w terminie dokładnie określonym przed wyjazdem, z góry ustalonym lotem.
 • Wszelkie koszta związane z ewentualnym wcześniejszym powrotem do kraju oraz inne ponadplanowe wydatki są pokrywane przez rodziców studenta wymiany.