Informacje

Informacje ogólne

Komitet Wymiany Młodzieżowej (D-2231 Youth Exchange Committee) serdecznie zaprasza do udziału w Programie Krótkoterminowej Wymiany Młodzieżowej (STEP). Są to zwykle pobyty o charakterze wypoczynkowym, w formie obozów młodzieżowych organizowanych dla młodych ludzi z różnych stron świata, często połączone z kilkudniowym pobytem u rodzin rotariańskich. Drugą formą wymiany jest „family to family” polegająca na podejmowaniu młodzieży przyjeżdżającej przez rodziny przyjmujące w zamian za goszczenie osoby wyjeżdżającej.

Językiem obowiązującym jest zwykle język angielski, jednak mile widziana jest przez organizatorów umiejętność posługiwania się również innymi językami.  Wyjazdy te są okazją do poznania nowych miejsc i ich kultury oraz  są szansą do nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych.

Często są to obozy specjalistyczne (np. konne, narciarskie, żeglarskie, windsurfingowe itp.). Zdeklarowany uczestnik takiego obozu wnosi odpowiednią opłatę na miejscu, w danym kraju.

Udział w Programie Wymiany Młodzieżowej jest możliwy tak dla dzieci Rotarian, jak i osób spoza Rotary, zawsze jednak zgłoszenie, czyli Application Form (AF), musi być zaakceptowane i podpisane przez Zarząd najbliższego Klubu Rotary.

Zaproszenia do udziału w wyjazdach typu Short Term napływają do Dystryktu od naszych partnerów zagranicznych głównie w okresie styczeń – marzec. Są to przeważnie propozycje z krajów europejskich, jednak zdarzają się także zaproszenia spoza Europy, co jednak wiąże się z większymi kosztami (droższy bilet lotniczy i droższe ubezpieczenie) a czasem i z dłuższym okresem.

 

Informacje szczegółowe

Aby wziąć udział w wymianie krótkoterminowej kandydat musi wypełnić Formularz  dla wyjeżdżających – wymiana krótkoterminowa (ST)  sygnalizujący chęć jego wyjazdu.

Jest on dostępny  na stronie:       www.wymiana.rotary.org.pl

Wypełnienie Formularza jest obowiązkowe  i jest ono pierwszym krokiem w procesie rekrutacji na wymianę STEP. Po wprowadzeniu adresu mailowego (koniecznie kandydata) zostanie wysłana instrukcja wraz z hasłem dostępu do formularza. PROSZĘ NIE KASOWAĆ TEGO MAILA. Hasło będzie potrzebne za każdym razem, gdy kandydat będzie uzupełniał kolejne informacje. Podczas pierwszego logowania wypełnij wszystkie obowiązkowe pola, podczas kolejnego logowania dołącz wymagane pliki.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy należy wymienić kolejno preferowane kraje wyjazdu (np. 1-Niemcy, 2-Holandia, 3-Francja lub po prostu Europa / poza Europą), jak również podać proponowany termin wyjazdu (im szerszy tym lepiej).  Pozwoli nam to na optymalne dopasowanie wyjazdów i ułatwi rozmowy z partnerami zagranicznymi. W formularzu znajduje się również pole „Informacje dodatkowe” – kandydat może tam umieścić dodatkowe preferencje typu: „interesuje mnie obóz malarski, historyczny, itp.”

Formularz Aplikacji jest do pobrania na stronie wymiana.rotary.org.pl z zakładki „O WYMIANIE” w sekcji: „Wymiana krótkoterminowa ST / Dokumenty”.  Aplikacje będą rozpatrywane w kolejności ich napływania do Koordynatora Programu Krótkoterminowej Wymiany Młodzieżowej  Rafała Zawiślaka z RC Łódź 4-Kultury (adres e-mail: step@rotary.org.pl)

Kolejne kroki postępowania:

 • skontaktuj się z najbliższym klubem Rotary (spis oficerów wymiany w zakładce Kontakt)
 • wypełnij pobrany formularz aplikacji (zwany dalej AF) na komputerze uzupełniając o dane klubu sponsorującego,
 • po wypełnieniu wydrukuj i wraz z rodzicami podpisz ją w obecności Oficera Wymiany wysyłającego klubu (konieczny jest podpis świadka),
 • poproś o podpisanie strony 3 Prezydenta Klubu Rotary i Oficera Wymiany,
 • zeskanuj potwierdzenie wpłaty,
 • zeskanuj stronę paszportu ze zdjęciem,
 • uzupełnioną o skany stron z podpisami aplikację oraz potwierdzenie wpłaty prześlij za pomocą formularza zgłoszeniowego do komitetu wymiany (guziki „Wybierz plik” w sekcji „Miejsce i termin wyjazdu”).

 

W przypadku niezakwalifikowania kandydata kwota wpłaty podlega w całości zwrotowi. W przypadku jego własnej rezygnacji zwrotowi na konto widoczne na potwierdzeniu przelewu podlega kwota 550,00 zł.

Jednocześnie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, bezwzględnie pierwszeństwo przy kwalifikacji na poszczególne obozy ma młodzież, która jeszcze nie korzystała z tej formy wyjazdu.

Koordynator STEP przyjmuje aplikacje od uczestników wymiany, przydziela uczestników na dany obóz, wstępnie przesyła aplikacje do organizatora w danym kraju.

UWAGA !!!: Ostatnią i jedyną instancją, która kwalifikuje uczestnika do Programu, jest bezpośredni organizator obozu w danym kraju.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na obóz bezpośrednio od organizatora, (np. obóz w Niemczech) dalszy kontakt z tym organizatorem spoczywa na uczestniku wymiany.  Rola Koordynatora Programu Wymiany Short Term w tym momencie się kończy.

 

Informacje dodatkowe

Wiek uczestników 14–24 lata,

Czas trwania obozu: ok. 10 – 21 dni, przeważnie w okresie wakacyjnym, lipiec – sierpień. Zdarzają się też zaproszenia na obozy zimowe.

Uczestnika obciążają następujące koszty:

 • koszt obozu (płatny u organizatora chyba że obóz jest bezpłatny)
 • dojazdu/powrotu do miejsca wskazanego przez organizatora,
 • koszty wykupienia ubezpieczenia na wypadek śmierci, chorób, wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej (koniecznie zgodnego z polityką ROTARY INTERNATIONAL),
 • ubezpieczenie mienia (np. aparatów, kamer, laptopów oraz innych sprzętów elektronicznych osobistego użytku),
 • kieszonkowe uczestnika.

Pozostałe koszty pokrywają organizatorzy. Obozy specjalistyczne opłacane są  przez uczestnika wymiany na miejscu w danym kraju.

Przygotowanie uczestnika oraz wyposażenie go w klubowe souveniry, tzn. proporczyki, znaczki, koszulki itp. spoczywa na Klubie Rotary, który go wysyła. Student powinien sam zakupić drobne upominki (np. przypinki, magnesy  z polskimi akcentami itp.), a także jak najwięcej dowiedzieć się o kraju, do którego wyjeżdża.