Koszty

Wraz z przesłaną aplikacją uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 600,00 zł na konto:

Stowarzyszenie Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International”

90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 55

43 1090 1014 0000 0001 4732 0916

z dopiskiem „Wpłata do KWM Short Term + Imię i Nazwisko kandydata”

W przypadku niezakwalifikowania się lub wycofania się uczestnika – kwota w wysokości 550 zł podlega zwrotowi na konto uczestnika.

DODATKOWO:

  • Wysokość opłaty za obóz uzależniona jest od organizatorów obozu. Kwota ta najczęściej płatna jest na miejscu lub przelewem (dopiero po informacji o zakwalifikowaniu się danego uczestnika).
  • Po stronie uczestnika znajdują się również koszty dojazdu (bilety lotnicze) oraz koszty ubezpieczenia uczestnika.
  • Wszystkie dane szczegółowe zawarte są w informacji dla kandydatów na obóz, która jest wysyłana do uczestnika po przesłaniu jego aplikacji do organizatorów obozu.
  • Uczestnik powinien mieć ze sobą również kieszonkowe.

 

Przygotowanie uczestnika oraz wyposażenie go w gadżety, tzn. proporczyki, znaczki itp. spoczywa na klubie Rotary, który go wysyła. Student powinien sam zakupić drobne upominki, przypinki i inne gadżety, a także jak najwięcej dowiedzieć się o kraju, do którego wyjeżdża.