Wymiana krótkoterminowa ST

Czas trwania wymiany to zwykle od kilku dni do kilku tygodni. Wymiana krótkoterminowa dzieli się na dwa rodzaje: „family to family” oraz obozy edukacyjne. Program jest realizowany głównie w okresie wakacyjnym.

Wymiana „family to family” polega na podejmowaniu młodzieży przyjeżdżającej przez rodziny przyjmujące w zamian za goszczenie osoby wyjeżdżającej. Organizowana jest przez klub na podstawie porozumienia z drugim klubem. Jest to wymiana typu: „jedna osoba za jedną osobę”.

W ramach ST możliwy jest również udział w obozach młodzieżowych organizowanych przez biorące w tej wymianie dystrykty, dla młodzieży z wielu krajów. W obozie może uczestniczyć tylko jeden przedstawiciel z danego dystryktu (w naszym przypadku kraju). Obozy mają zwykle aspekt edukacyjny a ich głównym celem jest nawiązywanie międzynarodowych przyjaźni. Do udziału w obozie uczestników proponuje klub wysyłający.