Powitanie

03 marca 2023, godz. 16:00
do 05 marca, godz. 12:00

Miejsce:

Hotelu Paradiso

ul. Harcerska 12

Suchedniów, k. Kielc

Szanowni Rodzice, Studenci, Koleżanki i Koledzy Rotarianie,

Ruszyła rejestracja na obowiązkowe spotkanie orientacyjne dla wyjeżdżających stypendystów długoterminowej wymiany młodzieży 2023/2024.

Rejestracja jest możliwa do 6.02.2023.

 

 

Zdjęcia

program

MŁODZIEŻ / RODZICE / YEO

3.03.2023, piątek

od godz.16:00 – rejestracja gości

19:00 – kolacja

20:00 – 23:00 – spotkanie integracyjne osobne dla dorosłych i młodzieży

4.03.2023, sobota

MŁODZIEŻ:

07:00 – 09:00 – śniadanie

09:00 – 09:15 – oficjalne, wspólne przywitanie

09:15 – 14:45 – szkolenie, cz. I

15:00 – 15:40 – obiad

15:45 – 17:30 – szkolenie, cz. II

RODZICE:

07:00 – 09:00 – śniadanie

09:00 – 09:15 – oficjalne, wspólne przywitanie

09:00 – 14:00 – szkolenie, cz. I

14:15 – 15:00 – obiad

15:15 – 18:00  – szkolenie, cz. II

MŁODZIEŻ/RODZICE/KWM:

18:30 – 22:00 – kolacja, wspólny wieczór

5.03.2023, niedziela

07:00 – 10:00 – śniadanie, wyjazd.

 

UWAGA: program jest ramowy i może ulec niewielkim zmianom.

Koszty

  • Student – 570 zł
  • Rodzic – 570 zł
  • Korespondenci, YEO – klubów, które biorą udział w wymianie 2022/2023 – pokrywa KWM
  • Dopłata do pokoju jednoosobowego: 95 zł/noc. Liczba jedynek ograniczona – do potwierdzenia.

 

Nr konta:

Klub Rotary Kielce

89 1020 2629 0000 9502 0130 1308

W tytule wpłaty prosimy podać: RYEP – szkolenie 3-5.03.2023 + imię i nazwisko studenta.

 

Potwierdzenia wpłat, prosimy przesyłać na adres: karoldom@wp.pl  (Ryszard Domagalski – skarbnik RC Kielce).

Osoba do kontaktu w sprawach ogólnych: Magdalena Żmijewska, RC Kielce, kom.: 506 120 007.

W przypadku problemów z rejestracją, proszę o kontakt mailowy:  m.zmijewska@rotary.org.pl

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, bardzo proszę Rodziców i Studentów o kontakt z oficerami wymiany.

RODO

Szanowni Państwo 

Komitet Wymiany Młodzieży ROTARY, zwany dalej KWM, jako administrator Państwa danych osobowych, informuje, iż:
1) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji Programu Wymiany,
2) Uczestnicy Programu, Kandydaci lub Rodziny Uczestników/Kandydatów, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
3) dane mogą1 być udostępniane przez KWM podmiotom uczestniczącym w realizacji Programu Wymiany Młodzieży, w tym w szczególności Oficerom Klubowym, członkom KWM, władzom Dystryktu ROTARY
4) podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. i zgodnie z treścią tegoż rozporządzenia oraz przepisów polskiej ustawy o ochronie danych osobowych;
5) inspektorem danych osobowych w KWM jest Rafał Zawiślak, adres e-mail: r.zawislak@rotary.org.pl
6) dane osobowe będą przechowywane co najmniej przez okres niezbędny do zakończenia realizacji Programu Wymiany;
7) Uczestnicy Programu Wymiany, Kandydaci, czy Rodziny mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych objętych Programem narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. lub polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Kandydaci, Uczestnicy programu lub ich Rodziny, zgłaszając się do programu lub przesyłając formularz wyrażają zgodę na przetwarzanie przekazanych KWM danych osobowych przez KWM, w celu zawarcia i realizacji Programu Wymiany Młodzieży, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz obowiązującej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych).