Rejestracja kandydatów na wymianę LT w roku 2019-2020 zastała zakończona w dniu 31.10.2018 .