Łukasz Grochowski

Działa w klubie: RC Warszawa Żoliborz

Przewodniczący Komitetu ds. Public Relations w latach 2016-2017

Przewodniczący Komitetu ds. członkostwa w latach 2015-2016

Gubernator Nominat D2231 2018-2019