Bartosz Saulski

Działa w klubie: RC Lublin

E-mail:  bartosz.saulski@gmail.com
Tel….: