November 2016

November 2016

PORTUGUESE VERSION: Fazem três meses estou morando na Polônia e queria dizer que vir para cá foi a melhor decisão que tomei na minha vida. Em nenhum momento pensei em voltar para o Brasil. A saudade existe, mas nada é tão genuíno quanto conhecer uma nova cultura, uma nova língua e tantas pessoas diferentes para se criar conexões tão puras quanto fortes. Minha família aqui é incrível e desde o início fizeram de tudo para que eu me sentisse em casa e eles realmente me passam a sensação de que estou no lugar certo, com as pessoas certas.

 

 

Conheci diversos lugares nesse tempo, que possuem nomes que já aprendi a pronunciar: Bydgoszcz, Torun, Wroclaw, Żywiec, Liptovský Mikuláš, Cieszyn, Szczyrk, Pszczyna, Katowice, Kraków. Cada lugar desse vai ficar marcado para sempre nas minhas memórias, como uma tatuagem. Sei que ainda há tantos e tantos outros lugares para se conhecer, mas já me sinto muito grata por fazer parte disso. Nesses três meses, fiz alguns amigos poloneses que vou sempre levar comigo, também construí amizades com outros intercambistas e vivi histórias inesquecíveis.

 

Também comecei a lidar com a solidão, pois sei que estou em uma cultura muito diferente da minha cultura nativa e que as pessoas aqui são bem mais fechadas e difíceis de lidar, mas nada que o tempo não resolva. Sei que cresci muito com pessoa aqui e a cada dia aprendo mais coisas. Inclusive, o polonês está melhorando a cada dia mais e já consigo ter conversas simples, além de entender boa parte do que estão conversando. Um dos momentos mais incríveis para mim foi assistir a orquestra do Rotary da Alemanha, um evento que sempre quis participar. Além de ir para um restaurante brasileiro em Kraków, onde pude ver a minha culinária pelo olhar da Polônia. Estou muito feliz de estar na Polônia e espero construir mais e mais histórias ao longo do tempo que ficarei aqui.

 

 

 

ENGLISH VERSION: I’ve been living in Poland for three months and I wanted to say that coming here was the best decision I’ve ever made. In no time I thought about going back to Brazil. The nostalgia exists, but nothing is as genuine as experiencing a new culture, a new language and getting to know so many different people to create so pure and strong connections.

My family here is amazing and since the beginning they did everything to make me feel at home and they really give me the feeling that I’m in the right place with the right people. I have already visited several places that have names I learned to pronounce – Bydgoszcz, Torun, Wrocław, Żywiec, Liptovský Mikuláš, Cieszyn, Szczyrk, Pszczyna, Katowice, Kraków. Each place will be marked forever in my memories, like a tattoo. I know there are still many, many other places to meet, but I already feel really grateful to be part of it.

In those three months, I made some Polish friends that I will always take with me, I also built friendships with other exchange students and I lived unforgettable stories. I also began to deal with loneliness, because I know I’m in a very different culture than my native one and people here are much more closed and difficult to get on with, but nothing that time can not solve. And I understand that I grew up a lot as a human being here and every day I learn more and more things. In fact, my Polish is getting better every day and I can already have simple conversations, besides understanding much of what they are talking about. One of the most amazing moments for me was watching the orchestra of Germany Rotary, an event that always wanted to participate.

As well as going to a Brazilian restaurant in Kraków, where I could see my native cuisine by the look of Poland. I am very happy to be in Poland and I hope to build more and more stories over time that I will stay here.

 

POLISH VERSION: Mieszkam w Polsce od trzech miesięcy i muszę przyznać, że przyjazd tutaj był jedną z najlepszych decyzji w moim życiu. Praktycznie od razu pomyślałam o powrocie do Brazylii – nadal czuję pewien sentyment, ale jednak nic nie jest tak intrygujące jak poznawanie nowej kultury, języka oraz ludzi z którymi stwarza się silne i szczere relacje.

Moja tutejsza rodzina jest wspaniała i od kiedy tylko tu przyjechałam robią wszystko aby stworzyć dla mnie drugi dom i naprawdę czuję, że jest to wspaniałe miejsce ze wspaniałymi ludźmi. Odwiedziłam wiele miejsc, których nazwy nauczyłam się już wymawiać – Bydgoszcz, Torun, Wrocław, Żywiec, Liptovský Mikuláš, Cieszyn, Szczyrk, Pszczyna, Katowice, Kraków. Każde z nich na zawsze pozostanie w mojej pamięci niczym tatuaż. Wiem, że jest jeszcze wiele wiele miejsc które mogę odwiedzić, lecz pomimo to już czuję się niezwykle wdzięczna, że mogę być częścią tego projektu.

Przez te trzy miesiące zaprzyjaźniłam się z paroma Polakami, którzy na zawsze zapadną w moim sercu. Zawiązałam też wiele znajomości z innymi uczestnikami wymiany i przeżyłam z nimi niezapomniane chwile. Zaczęłam także radzić sobie z samotnością, ponieważ wiem, że jestem w zupełnie innej kulturze niż moja ojczysta, a ludzie są dużo bardziej zamknięci i ciężsi w dogadywaniu się, lecz nie jest to problem nie do przeskoczenia. Zauważam też, że dorastam tutaj jako człowiek i codziennie czegoś się uczę. W zasadzie moja umiejętność używania języka polskiego poprawia się z dnia na dzień i mogę już prowadzić proste konwersacje, nie mówiąc już o rozumieniu gdy inni mówią. Jednym z najbardziej niesamowitych dla mnie przeżyć było oglądanie występu orkiestry Germany Rotary, wydarzenie w którym zawsze chciałam wziąć udział.

Ciekawym momentem było też odwiedzenie brazylijskiej restauracji w Krakowie, gdzie mogłam zobaczyć moją ojczystą kuchnię w polskim wydaniu. Jestem niezwykle szczęśliwa, że jestem w Polsce i mam nadzieję, że zgromadzę jeszcze wiele ciekawych historii podczas mojego pobytu tu.

 

 

Więcej relacji tej osoby: