RC Łódź Reymont

Miejsce spotkań:

Hotel Andels
ul. Ogrodowa 17
91-002 Łódź

E-mail:

lodzreymont@rotary.org.pl

Prezydent

Sylwester T. Colonna-Walewski

Sekretarz

Marek Kaszyński

Skarbnik

Janusz Andrzej Górniak